Matka pszczela
Matka pszczela

 

Każda hodowla pszczół wymaga pewnych podstawowych rzeczy.

Oczywistym jest, że pasieka jest jedną z nich. Ale poza tym, aby w ogóle mówić o hodowli niezbędne wydają się być matki pszczele.

Dlaczego?

Gdyż to one dostarczają materiału hodowlanego zarówno reprodukcyjnego, jak i zarodowego. Jak wiadomo, ule zapełniają się rodziną pszczół.

W obrębie tej właśnie rodziny specjalne miejsce obiera królowa-matka, która zazwyczaj nie pracuje, a jedynie czuwa nad całością. Matki pszczele zaś dostarczają materiału na przyszłe robotnice, czyli pszczoły , które to zbierają nektar. Współcześnie zwraca się jednak uwagę na to, aby matka taka miała odpowiednie warunki. W tym celu zazwyczaj stwarza jej się osobne miejsce, do którego dostęp mają tylko nieliczne pszczoły.

Oczywistym jest też, że matki pszczele, znajdują się pod specjalną uwagą samych pszczelarzy, którzy dbają o to, aby wyniki ich pracy były jak największe. Powstają w tym celu nawet i specjalne hodowle reprodukcyjne, które zajmują się tylko hodowla matek, jak i obserwacjami, która to mają optymalizować efekty produkcji matek pszczelich.