Pasieka Apismart„Miody słodkie z natury”

Witamy w  malowniczej krainie mlekiem i miodem płynącej. Gdzie w cudownych okolicznościach nadsańsiej przyrody nasze pracowite pszczoły zbierają nektar i pyłek z roślin występujących na terenie objętym programem NATURA 2000 .

Lokalizacja

Nasze gospodarstwo pszczelarskie Pasieka Apismart stacjonuje na terenie Pogórza Przemyskiego. Przed II wojną światową Pogórze Przemyskie było gęsto zaludnione. Wskutek wojny, jak również powojennych walk i wysiedleń utraciło około 70% ludności, dlatego brak na naszych terenach ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskich.

Oferta

Przeważają tu lasy jodłowe,  stąd nasz szlagierowy produkt : podkarpacki MIÓD SPADZIOWY IGLASTY

Pozyskujemy również miody nektarowe:

  • miód rzepakowy
  • miód wielokwiatowy
  • miód gryczany
  • miód nawłociowy
  • pierzgę pszczelą i pyłek kwiatowy

Jesteśmy młodym małżeństwem lecz bogatym w wykształcenie i pszczelarską tradycję rodzinną. Z racji tego opierając się na doświadczeniu wielopokoleniowego gospodarstwa pasiecznego staramy się tchnąć w nasze pszczelarstwo odrobinę ducha nowoczesności .

Historia

  • Wykształcenie

Po ukończeniu jedynej szkoły pszczelarskiej w Polsce i Europie, prestiżowego 5 letniego „Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli” i uzyskaniu tytułu Technik pszczelarz, postanowiłem zgłębiać zdobytą już wiedzę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kierunku Zootechnik, tam też poznałem moją przyszłą żonę. Razem po ukończeniu studiów wybraliśmy drogę życiową związaną z pszczołami i branżą pszczelarską.

  • Doświadczenie praktyczne

Moje życie od początku związane było z pszczołami od dziada, pradziada, których nie znałem, ale wieczorami słyszałem opowieści ojca o pszczelarstwie którym się zajmowali. Nie wyobrażałem sobie innego życia. Z racji młodego ducha nie chciałem pozostać tylko przy tradycji, więc postanowiłem zobaczyć od strony praktycznej jak wygląda pszczelarstwo zawodowe w świecie (Austria, Niemcy). Podczas tych wyjazdów nauczyłem się pracy w dużych pasiekach produkcyjnych po 400 i 600 rodzin pszczelich. Praca ta w odróżnieniu od gospodarki wielkich pasiek towarowych ukierunkowana była na zysk dla pszczelarza, ale z zachowaniem szacunku do pszczół i ich naturalnego dobrostanu.

  • Własna pasieka

Po powrocie do pasieki rodzinnej, bogaty w zdobyte doświadczenie postanowiłem tradycyjne ule leżakowe zamienić na nowocześniejszą formę korpusową. Wtedy zakiełkowała w głowie myśl żeby nastawić się na lżejszą formę ula i wędrować „na pożytki” których nie ma w otoczeniu pasieki stacjonarnej. Po kilku latach eksperymentów z różnymi typami ula korpusowego , zdecydowałem się na jeden typ ula.

Gospodarka pasieczna w pasiece Apismart

Ul Langstroth europejski z lekkiego surowca stał się docelowym ulem na którym zacząłem pracę i tak powstała nasza własna Pasieka Apismart.

Nastawieni jesteśmy na prowadzenie gospodarki wędrownej, co charakteryzuje nasze produkty dużą różnorodnością, staramy się wykorzystać jak najwięcej pożytków w sezonie.

www.pasieka.apismart.eu

Piotr i Dorota Gierula