22 lutego sprawdzam siłę i kondycję rodzin pszczelich obserwując pierwszy taki masowy oblot pszczół tego roku.