refundacje na uleRefundacje na ule i pojedyncze ich elementy polegają na zwrocie, refundacji cześć poniesionych kosztów przez pszczelarza na zakup nowych uli do swojej pasieki.

Refundacja jest wypłacana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, który jest finansowany z budżetu Państwa i Środków Unii Europejskiej.
Każdy związek pszczelarski współpracuje z KOWR w celu organizacji i wypłaty refundacji.

Czy ja mogę dostać refundacje na ule?

Warunki refundacji (trzeba spełnić łącznie wszystkie warunki):

  • posiadać minimum 10 rodzin pszczelich
  • pasiekę trzeba mieć zarejestrowaną u Powiatowego lekarza Weterynarii
  • trzeba być członkiem związku pszczelarskiego na swoim terenie, lub organizacji o charakterze ogólnokrajowym np. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka

Ile dostanę?

Zwracane jest maksymalnie 60 % ceny netto kwoty wydanej na zakup nowych uli.

Maksymalna kwota refundacji uzależniona jest od ilości posiadanych rodzin pszczelich. Na 1 rodzinę uzyskać można maksymalnie 70 zł refundacji. Jeżeli masz 10 rodzin pszczelich, mnożysz je przez 70 zł. 10 x 70 zł = 700 zł to jest kwota maksymalna jaką otrzymasz. Jeden pszczelarz może otrzymać maksymalnie 12 000 zł refundacji.

Przykład: Jeżeli kupisz 1 ul za kwotę netto 272,36 (tyle kosztuje u nas ul dadant z powałką niską) z tej kwoty wyliczone zostanie 60 % x 272,36 = 163,41 zł – tyle otrzymasz refundacji. Możesz kupić więcej uli,  refundacji otrzymasz maksymalnie 70 zł x ilość rodzin jaką aktualnie posiadasz.

Gdzie i jak mam załatwić refundację na ule?

Refundację wypłacają i realizują związki pszczelarskie. skontaktuj się ze związkiem pszczelarskim na swoim terenie i zapytaj o szczegóły. Śpiesz się bo termin składania wniosków o refundacje przez związki pszczelarskie mija wiosną każdego roku, a związki kończą przyjmowanie zgłoszeń jeszcze  wcześniej. Do związku wnioskując o dotację na ule które kupisz u nas przekaż naszą ofertę handlową którą możesz pobrać tutaj:

Oferta handlowa w ramach KPWP 2019 2020 ul DADANT i DADANT 1/2 komplet i elementy .pdf

Możesz kupić też elementy ula , nie musi być to cały komplet, na elementy tez dostaniesz refundację na takich samych zasadach

W kroku następnym złóż zamówienie.

Zamówienia można składać:

  • na stronie naszego sklepu www.sklep.apismart.eu
  • ewentualnie mailowo sklep@apismart.eu ,
  • ewentualnie listem pocztowym podając ilość uli, nr katalogowy ula i adres dostawy. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy pocztą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i dane do wpłaty z numerem konta. Zamówienia pocztą proszę kierować na na adres

Apismart Dorota Gierula
Chyrzyna 4
37-741 Krasiczyn

  • telefonicznie 604449694 (preferujemy jednak 3 pierwsze formy zamówienia, ponieważ kontakt telefoniczny ze względu na sezonowość zamówień może być utrudniony )