1 Czerwca robię miodobranie, niszczę mateczniki, trafiam na młoda matkę rojową, która niszczy inne nie wygryzione jeszcze mateczniki….