17 maja wykonuję odkłady, niszczę mateczniki, likwidując przy tym zaawansowany nastrój rojowy w rodzinach pszczelich !